همراه گرامی پارس جی‌تل؛

تلاش تیم ما همواره بر این بوده است که با ارائه خدمات با کیفیت رضایت شما را فراهم آوریم. در همین راستا، از طریق لینک زیر پذیرای انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. در این قسمت شما می‌توانید نوع پرونده را با توجه به نیاز خود روی یکی از گزینه‌های: انتقاد، پیشنهاد، پیگیری سرویس، شکایت و یا پیگیری اداری تنظیم نمایید و سپس، مشخصات و پیام خود را ثبت کنید.

همچنین پس از ثبت شکایت در سامانه ما، می‌توانید آن را از طریق لینک زیر پیگیری نمایید: