هدف ما در پارس جی‌تل تنها جلب رضایت شماست. در درازای این مسیر اگر با رفتار های خارج از عرف، قانون شکنی و یا حتی بی احترامی از سوی پرسنل ما مواجه شدید، کافیست به ما اطلاع بدید.